Chi Phí Thiết Kế Website

Tại sao có en-nờ giá khác nhau chỉ cho một thứ gọi là "website" ?  Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao làm một website mà lại có nhiều…