GOOGLE ADS

Cách nhanh nhất để đưa website đến với khách hàng
Đây là dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau thiết kế, tôi không nhận quảng cáo cho khách thiết kế website ở đơn vị khác

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN GOOGLE ADS

Tối ưu chiến dịch để đạt hiệu quả tối đa cho khách hàng
Quản Lý Adword 1
Quản Lý Adword 2
Đến cuối năm 2017, tồng số tiền chi tiêu trong tài khoản adword của tôi đã chạm mốc 1 tỷ
  • Google Shoping Ads
  • Lựa chọn và phân tích từ khóa
  • Tối ưu trang đích
  • Chặn - lọc IP nghi ngờ là đối thủ
  • Tối ưu điểm chất lượng
  • Chặn những cụm từ không mang lại chuyển đổi, cụm từ sai target
  • Chạy mở rộng từ khóa
  • Remarketing
miễn phí cài đặt
quảng cáo google shopping

AN TOÀN- RÕ RÀNG - HIỆU QUẢ

Khách hàng tạo và sử dụng thông tin thanh toán của chính mình cho tài khoản Google Ads – Khách hàng sẽ là người trực tiếp thanh toán cho Google, không qua bất kì trung gian nào

Khách hàng cấp quyền truy cập cho tôi, tôi sẽ tối cài đặt và tối ưu chiến dịch quảng cáo mới, mọi từ khóa, lượt click, chi phí thanh toán đều có thể được thấy trên tài khoản adword của khách hàng

Tương tự với các dịch vụ khác tôi cung cấp, khách hàng sẽ chỉ phải thanh toán nếu chiến dịch hiệu quả. Điều đó chính là đòn bẩy lớn nhất để tôi tập trung tối ưu hóa chiến dịch của khách hàng.