GOOGLE ADWORD

Cách nhanh nhất để đưa website đến với khách hàng

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN GOOGLE ADWORD

Tối ưu chiến dịch để đạt hiệu quả tối đa cho khách hàng
Đến cuối năm 2017, tồng số tiền chi tiêu trong tài khoản adword của tôi đã chạm mốc 1 tỷ
  • Lựa chọn và phân tích từ khóa
  • Tối ưu trang đích
  • Chặn - lọc IP nghi ngờ là đối thủ
  • Tối ưu điểm chất lượng
  • Chặn những cụm từ không mang lại chuyển đổi, cụm từ sai target
  • Chạy mở rộng từ khóa
  • Remarketing
Đóng Menu
Bình Luận

""
1
Previous
Next
Bình Luận

""
1
Previous
Next
Bình Luận

Đóng