Chat Trên Website

Khi bắt đầu với công việc freelance, nguồn khách giới thiệu chưa nhiều, tôi chạy quảng cáo để tìm kiếm khách hàng, thời gian đó chat là cung cụ tạo…

Làm Việc Với Menu Trên WordPress

Menu trên website có nhiệm vụ chính là "điều hướng" nội dung  cho người dùng khi vào website, chính là thanh công cụ chứa các liên kết để truy cập…