2 cot tren elementor mobile

[Elementor] Hiển Thị 2 Cột Trên Mobile

Mặc định trong elementor buider, dù trên laptop – 1 hàng của bạn có bao nhiêu cột đi nữa, thì trên di động, mỗi hàng chỉ có thể chứa 1 cột

Để hiển thị 2 cột trên di động, các bạn làm lần lượt theo các bước sau:

[Elementor] Hiển Thị 2 Cột Trên Mobile 1
3 cột mặc định này khi hiển thị trên mobile sẽ chỉ còn 1 cột – 3 dòng

1/ Góc dưới, bên phải của của sổ làm việc sẽ có biểu tượng một màn hình desktop, bạn click vào đấy, sau đó chọn “Thiết bị di động” để chỉnh sửa cách hiển thị trên di động.

[Elementor] Hiển Thị 2 Cột Trên Mobile 2

2/ Để chỉnh sửa cột, bạn di chuột vào góc trái bên trên của cột cần chỉnh, sẽ xuất hiện icon hình 2 cột – nền đen, bạn click vào đấy.

[Elementor] Hiển Thị 2 Cột Trên Mobile 3

3/ Khi bạn click vào “sửa cột” cửa sổ làm việc sẽ suất hiện những seting sau, bạn điền “50” tại chiều rộng cột(%) để quy định rằng cột này chỉ hiển thị 1/2 trên 1 dòng, tức 2 cột 1 dòng.

[Elementor] Hiển Thị 2 Cột Trên Mobile 4

4/ Bạn lần lượt quy định những cột khác mà bạn muốn chỉ hiển thị 50%, hoặc 30%, 20%… bất cứ số nào  cho đến khi hoàn thiện layout mà bạn muốn.

[Elementor] Hiển Thị 2 Cột Trên Mobile 5

Bài Cùng chuyên mục
Cố Định Widget Khi Cuộn( Fixed Widget)
JetWoobuilder | Thiết Kế Woocommercer Bằng Elementor
Giúp Google Index Nhanh Nhất Sử Dụng Rankmath