Cách Hack Website WordPress Như Thế Nào ?

Bạn có biết rằng mỗi năm có khoảng 170.000 website sử dụng wordpress bị hack Số liệu từ năm 2013 – Con số này có lẽ đã tăng lên rất rất nhiều! 51% trong số đó bị hack bởi sử dụng các plugin/ giao diện được phát triển kém về bảo mật, 41% bị hack … Đọc tiếp Cách Hack Website WordPress Như Thế Nào ?