Chi Phí : 2.500.000VNĐ
  • Landing Page các gói khám
  • Quản trị đơn giản
  • Form Đăng Kí
  • Sử Dụng Fullpage.js cho trang chủ, tạo hiệu ứng 1 screen/1 section

Sử dụng fullpage.js cho trang chủ. Trang chủ có 4 section được điều hướng bằng scroll chuột hoặc click – mỗi section luôn nằm trong 1 khung màn hình, dù màn hình kích thước thế nào đi nữa

các trang bên trong
Bình Luận
Bình Luận

[fc id=’2′ align=’center’][/fc]

Bình Luận

yêu cầu thiết kế website