Đánh giá của bạn về dịch vụ cung cấp bởi

Vĩnh XD
Bạn có thể để lại đánh giá cho dịch vụ của tôi bằng 1 trong 2 cách:
  1. Để lại đánh giá theo form dưới.
  2. Để lại đánh giá bằng tài khoản google trên trang bản đồ của tôi.

Nói nhỏ: khách hàng để lại đánh giá CHẮC CHẮN sẽ được chăm sóc tốt hơn 😅😅😅

tạm ngưng nhận khách

Sức người có hạn, quá nhiều deadline, tôi tạm dừng nhận khách một thời gian để xử lý công việc. Nếu bạn vẫn muốn hợp tác với tôi, vui lòng để lại email, tôi sẽ liên hệ khi có thể