Bold News – Giao Diện Tin Tức Nhẹ – Đẹp -Tùy Biến

Bold News là giao diện tin tức đẹp, load rất nhanh và vô cùng tùy biến cho những ai muốn sở hữu một website tin tức bằng wordpress

Download Giao Diện Yêu Cầu Thiết Kế Giống Giao Diện Này

 

Layout bài viết
Layout bài viết thu nhỏ

Demo Giao Diện * click vào ảnh để xem chi tiết*

Giao Diện Mặc Định

 

Giao Diện Tin Tức Thể Thao

 

Cổng Thông Tin

 

 

Giao Diện Tạp Chí

 

Download Giao Diện  Yêu Cầu Thiết Kế Giống Giao Diện Này
Bình Luận
Bình Luận

[fc id=’2′ align=’center’][/fc]

Bình Luận
yêu cầu thiết kế website