You are currently viewing Bold News – Giao Diện Tin Tức Nhẹ – Đẹp -Tùy Biến

Bold News là giao diện tin tức đẹp, load rất nhanh và vô cùng tùy biến cho những ai muốn sở hữu một website tin tức bằng wordpress

Download Giao Diện Yêu Cầu Thiết Kế Giống Giao Diện Này

 

Bold News - Giao Diện Tin Tức Nhẹ - Đẹp -Tùy Biến 1
Layout bài viết
Bold News - Giao Diện Tin Tức Nhẹ - Đẹp -Tùy Biến 2
Layout bài viết thu nhỏ

Bold News - Giao Diện Tin Tức Nhẹ - Đẹp -Tùy Biến 3

Demo Giao Diện * click vào ảnh để xem chi tiết*

Bold News - Giao Diện Tin Tức Nhẹ - Đẹp -Tùy Biến 4
Giao Diện Mặc Định

 

Bold News - Giao Diện Tin Tức Nhẹ - Đẹp -Tùy Biến 5
Giao Diện Tin Tức Thể Thao

 

Bold News - Giao Diện Tin Tức Nhẹ - Đẹp -Tùy Biến 6
Cổng Thông Tin

 

 

Bold News - Giao Diện Tin Tức Nhẹ - Đẹp -Tùy Biến 7
Giao Diện Tạp Chí

 

Download Giao Diện  Yêu Cầu Thiết Kế Giống Giao Diện Này